Gözünüzü Test Edin

Gözünüzü Test Edin

Görme Testi

– Gözünüzü test ederken bu görüntüye en az 2 metre mesafeden bakın.
– Bakma işlemine sırasıyla sağ ve sol gözlerinizi kapatarak devam edin.
– Her iki gözünüzle ya da gözlerinizden biriyle görme zorluğu çekiyorsanız gözlerinizi muayene ettirmelisiniz.

1x1.trans Gözünüzü Test Edin...

1x1.trans Gözünüzü Test Edin...

– Astigmatizma (görme testi) her iki göze ayrı ayrı uygulanmalıdır.
– Yukarıda gördüğünüz şekillerden yatay ve dikey olanlar, düz çizgilerden oluşmaktadır. dört grup ta aynı netliktedir. Yatay ve dikey dışındaki çizgiler dalgalıdır. Netliği aynıdır.
Sonuç: Test sırasında bu çizgilerden herhangi birinin diğerlerinden parlaklık farkı, o gözde astigmatizma görme kusuru olduğunu gösterir.

Ren Körlüğü ve Testi

En yaygın biçimi koni hücrelerdeki bir rahatsızlıktan kaynaklanan kırmızı-yeşil renk körlüğüdür.

Böyle kişiler yeşil bir tabağın içine konulan çilekleri tabağın rengi ile hemen hemen aynı görürler. Renk körlüğü daha çok erkeklerde rastlanır. Her 12 erkekten biri renk körüdür. Bu oran kadınlarda ancak 200’de bir olmaktadır.

Yandaki resimlere dikkatlice bakın ve içindekileri okumaya çalışın.

Eğer okuyamıyorsanız gözünüzü muayene ettirin.

1x1.trans Gözünüzü Test Edin...

1. Amsler Grid

   

 

Yukarıdaki şekle baktığınızda çizgilerde eğilme, yamuklaşma, ya da karelerde bozulmalar varsa muayene olmanız gerekmektedir!!!

2. Renk Körlüğü

Aşağıdaki renkli daireler içinde sayılar var. Okuyabiliyorsanız renk körü değilsiniz. Okuyamadıysanız renk körlüğünüz olabilir, hemen bir göz doktoruna gitmenizi tavsiye ederiz.

 

 

 

 

Yukarıdaki renkli daireler içinde sırasıyla; 12, 5, 6 ve 7 rakamları mevcuttur .

 
 

 
 

   

Yukarıdaki renkli daireler içinde sırasıyla; 29, 12, 15 ve 42 sayıları mevcuttur.

3. Monitör Testi

Gözlerimiz sağlığımız konusunda bize çok önemli ipuçları verir. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeyi beklemeden periyodik göz kontrol muayenesi yaptırmamız, ileride tedavisi güçleşecek hatta imkansızlaşacak bir çok göz hastalığının kolayca tedavi edilebilmesini sağlayacaktır. Bununla beraber, gözlerimizde oluşan bazı sorunlar kimi zaman vücudumuzdaki çok önemli hastalıkların da habercisi olabilirler. Bu nedenle, lütfen gözlerinize kulak verin ve şikayetiniz olsa da olmasa da en az yılda bir kez göz kontrol muayenesi yaptırınız!!!

 
Yukarıdaki şekle 50 cm'den bir gözünüzü kapatarak baktığınızda görmekte zorlanıyorsanız görme probleminiz olabilir!!!

4. HANGi DURUMLARDA GÖZ DOKTORUNA BAŞVURMALIYIZ?

• Her türlü görme bozukluğunda (blanık görme, çarpık görme, çift görme, gölgeli görme, yakını görememe vb) 
• Gece görme bozukluğu 
• Görmenin azaldığı durumlarda 
• Şeker hastalığı, hipertansiyon veya romatizmal hastalıklar varsa 
• Gözde kayma (şaşılık) 
• Göz hareketlerinde kısıtlılık 
• Göz önünde uçuşan cisimler ve ışık çakmaları 
• Görme alanında daralma 
• Gözde ağrı 
• Gözlerde kızarıklık 
• Gözde kaşıntı-yanma hissi 
• Gözde çapaklanma ve akıntı 
• Gözde sulanma hissi 
• Gözde batma ve yabancı cisim hissi 
• Göz kapağında düşüklük 
• Göz kapağının şekil bozuklukları 
• Göz kapağında büyüyen kitle varsa 
• Göz kapağı yaralanmalarında 
• Kirpiklerin şekil bozuklukları 
• Kirpiklerde dökülme 
• Göz küresinin ileri doğru çıkık olması 
• Her iki göz büyüklükleri arasında asimetri olması 
• Göz hareketlerinin ağrılı olması 
• Göz bebeklerinin her iki gözde asimetrik büyüklükte olması 
• Göz bebeklerinde beyazlık olması (özellikle çocuklarda) 
• Saydam tabakada (kornea) bulanıklık olması 
• Her türlü göz yaralanması ve yabancı cisim kaçması 
• Zehirli (toksit) maddelerle temas 
• Gözde koyu renkli (pigmente) lekelerin çıkması 
• Bazı ilaçların (özellikle kortikosteroid türevlerinin) uzun süre kullanılması durumunda.